Warehouse Officer

ตำแหน่งที่เปิดรับและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สินค้าขาเข้า:
 • ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับ
 • ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่เข้ามาเพื่อหาความเสียหายก่อนจัดเก็บ
 • แกะและยืนยันปริมาณและประเภทของวัสดุที่ได้รับเทียบกับใบส่งของและใบรายการบรรจุภัณฑ์
 • จัดระเบียบผลิตภัณฑ์บนชั้นวางตามตำแหน่งจัดเก็บที่กำหนด

สินค้าขาออก:
 • เลือกและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับจัดส่งให้กับลูกค้า
 • จัดการกระบวนการขาออกในระบบ ERP (SAP)
 • จัดเตรียมใบตราส่งสินค้า (AWB) สำหรับบริษัทขนส่ง

งานประจำวัน:
 • จัดการกระบวนการขาเข้าและขาออกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการตามใบเบิก-ใบยืมสินค้า (SR) และอัปเดตการโอนสต็อกใน SAP
 • ร่วมมือกับทีมอื่นๆ เพื่อจัดการกับความท้าทายในการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
 • รายงานความคลาดเคลื่อนระหว่างสถานะ Picked Goods Issue (PGI) และสต็อกจริงในคลังสินค้า
 • จัดเตรียมใบตราส่งสินค้า (AWB) ของบริษัทขนส่งเพื่อยืนยันหลังจากจัดส่ง
 • ส่งใบแจ้งหนี้ไปยังคลังสินค้าเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายจัดการคำสั่งซื้อ (OM) ตรวจสอบ

งานสิ้นเดือน:
 • ดำเนินการตรวจนับสต็อกสินค้า

งานอื่นๆ:
 • เข้าร่วมการตรวจนับสต็อกสินค้าประจำปี

สมรรถนะด้านพฤติกรรมที่สำคัญ:
 • ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักบริการ กระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการทำงาน
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมแบบทีม
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในบางวัน

อะไรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานในคลังสินค้าให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดการกระบวนการสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก การดูแลรักษาบันทึกสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกต่างๆ บทบาทนี้ต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับขั้นตอนคลังสินค้า ความใส่ใจในรายละเอียด และความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการดำเนินงาน

ข้อเสนอของเราสำหรับคุณ

โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายและส่งเสริมการเรียนรู้
ทีมงานที่มีความสามารถและมุ่งมั่น
สวัสดิการและผลตอบแทนที่น่าสนใจทำงานทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ต่ำกว่า 15 วัน
วันหยุดพักร้อน 10 วัน
วันหยุดในวันเกิด 1 วัน
ประกันกลุ่ม (ชีวิต, สุขภาพ, อุบัติเหตุ, ผู้ป่วยนอกและทันตกรรม ตามสิทธิ์)
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสนับสนุนในโอกาศพิเศษต่างๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

เกี่ยวกับ MT

METTLER TOLEDO เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องมือและบริการที่มีความแม่นยำ เราได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และโซลูชันของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตสำหรับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต อาหาร และเคมีภัณฑ์ เราดำเนินงานทั่วโลกด้วยวัฒนธรรมที่หล่อหลอมด้วยนวัตกรรมและไหวพริบระดับนานาชาติ

โอกาสของนายจ้างที่เท่าเทียมกัน

เราส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทั่วโลก และให้ความสำคัญกับความหลากหลายในทีมของเราในแง่ของภูมิหลังทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ เพศ และชาติพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืน ความหลากหลาย และโอกาสที่เท่าเทียมกัน โปรดเยี่ยมชมที่นี่

For those who prioritize precision, Mettler Toledo is precisely where you belong.

Referenznummer

16851

Bevorzugter Arbeitsort

Central Thailand

Bangkok

Pensum

Vollzeit

Geschäftsniederlassung

Mettler-Toledo (Thailand) Ltd.

846/4-846/5 Lasalle road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand

+66 2 7230300