Local Content Editor

ตำแหน่งที่เปิดรับและหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ตัดต่อ ถ่ายวิดีโอ และภาพนิ่ง
 • ตัดต่อคลิปสำหรับประชาสัมพันธ์ สินค้า งานอีเวนท์ งานสัมมนา บทสัมภาษณ์สั้นๆ โดยจะนำไปใช้ในช่องทางต่างๆ เช่น YouTube, Facebook LINE และอื่นๆ
 • เล่าเรื่องให้เข้าใจและตรงกับวัตถุประสงค์
 • ออกแบบทำปก หรือกราฟิกสำหรับ VDO และ Brochure สินค้า
 • คลิปหรืองานออกแบบต้องตรงตามมาตรฐานของบริษัท
 • สามารถถ่าย Live Steaming (สามารถเรียนรู้ได้)

คุณสมบัติ:
 • การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี พร้อมแฟ้มแสดงผลงานตัวอย่าง
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟิก Adobe Photoshop, Illustrator, Canva ได้
 • โปรแกรมAfter Effect หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถถ่ายภาพและวิดีโอ
 • ทำงานเป็นทีมได้ รับฟัง และแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์ เพื่อผลิตและจบงานได้ตามวัตถุประสงค์
 • มีความอดทน นอกจากงานหลักก็มีงานแทรก เพื่อให้ตามทันสถานการณ์ โดยสามารถผลิตผลงานให้ได้ตามที่กำหนด
 • พร้อมเรียนรู้งาน และเปิดรับโอกาสใหม่ๆ

อะไรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

 • การทำงานเป็นทีม
 • รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง

ข้อเสนอของเราสำหรับคุณ

 • Five working days
 • Life insurance
 • Accidence insurance
 • Medical insurance
 • OPD and dental insurance
 • Performance bonus
 • Work from home
 • Free shuttle bus
 • Gratuity
 • Provident fund
 • Uniform

เกี่ยวกับ MT

METTLER TOLEDO เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องมือและบริการที่มีความแม่นยำ เราได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และโซลูชันของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตสำหรับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต อาหาร และเคมีภัณฑ์ เราดำเนินงานทั่วโลกด้วยวัฒนธรรมที่หล่อหลอมด้วยนวัตกรรมและไหวพริบระดับนานาชาติ

โอกาสของนายจ้างที่เท่าเทียมกัน

เราส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันทั่วโลก และให้ความสำคัญกับความหลากหลายในทีมของเราในแง่ของภูมิหลังทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ เพศ และชาติพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืน ความหลากหลาย และโอกาสที่เท่าเทียมกัน โปรดเยี่ยมชมที่นี่

For those who prioritize precision, Mettler Toledo is precisely where you belong.

Job Reference #

13844

Preferred Location

Central Thailand

Bangkok

Job Type

Full-time

Legal Entity

Mettler-Toledo (Thailand) Ltd.

846/4-846/5 Lasalle road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailand

+66 2 7230300